Jiu-jitsu

JU- JUTSU – to jeden z najstarszych japońskich systemów walki. Określenie ju-jitsu (łagodna sztuka ) pojawia się w XVI wieku. Oczywiście sztuka ta istniała już wcześniej lecz uprawiana była w tajemnicy wśród szlachty i samurajów. Już bardzo wiarygodne wiadomości o tym systemie pojawiły się w XII wieku. Nazywany był wtedy min. YAWARA, WA-JITSU, KEMPO, HAKUDA, SHUBAKU, KOSHI-NO-MAWARI. W tym okresie najpopularniejszymi szkołami były : KYUSHIN-RYU, KITO-RYU, TAKENOUCHI-RYU, RYOSHITO-RYU, JAKISHIN-RYU, SEKIGUCHI-RYU, YOSHIN-RYU. Ju-jitsu rozwinęło się za czasów panowania Tokugawy w XV i XVI wieku. Stało się w tym okresie najbardziej popularną a zarazem najbardziej strzeżoną sztuką walki w Japonii – za zdradzenie jej tajników karano śmiercią.

Historia początków powstania ju-jitsu jest nadal tematem wielu sporów. Część osób uważa że system ten sprowadzony został z Chin, inni, że jest to system rdzennie japoński. Najbardziej prawdopodobne wydaje się trzecie wytłumaczenie, że w systemie tym zawarte zostały techniki sprowadzone z Chin z technikami rdzennie japońskimi. Niektóre ze starych szkół przetrwały do czasów współczesnych np. HONTAI-YOSHIN-RYU, DAITO-RYU-AIKI-JU-JUTSU czy też HAKKO-RYU-JU-JUTSU.

Poszczególne szkoły ju-jitsu bardzo się od siebie różniły, można by się było nawet pokusić o stwierdzenie,że każda szkoła to oddzielny system walki. W wielu szkołach ju-jitsu nauczano także posługiwania się tradycyjną bronią np. wakizashi, sai, tonfa, tanto, shaken, bo, kama itp. Ze starych szkół ju-jitsu wywodzi się wiele współczesnych systemów walki takich jak np. JU-DO, AIKIDO. Techniki ju-jitsu wykorzystywane są prawie w każdym systemie walki.

W czasach współczesnych mało pozostało szkół tradycyjnych, przede wszystkim istnieją szkoły Modern Ju-jitsu. Modern Ju-jitsu (nowoczesne ju-jitsu) to w większości systemy przystosowane do teraźniejszych czasów, opierające się często na technikach tradycyjnych oraz wykorzystujące elementy współczesne i techniki z innych systemów walki. Nowoczesne ju-jitsu bardzo często przystosowane jest dla potrzeb policji, wojska, realnej samoobrony.

Ju-jitsu kieruje się trzema podstawowymi zasadami :

1. Ustąp aby zwyciężyć
2. Minimum wysiłku, maksimum skuteczności.
3. Przez czynienie sobie dobra nawzajem do dobra ogółu.

Jest to bardzo wszechstronna sztuka walki uprawiana w zależności od potrzeb lub zamiłowań jako system samoobrony, sztuka poznawania samego siebie lub jako sport. Na świecie istnieje wiele organizacji ju-jitsu m.inn. WJJKO, EJJU, IJJU.

W Polsce też rozdzielone jest na wiele organizacji np. PFJJ,PSJJ, PCJJ Goshin-ryu, PAJ, W.S. „BUDO”- Akademia Ju-Jitsu oraz wiele innych. Każda organizacja posiada własny program szkoleniowy oraz ma własne wymogi egzaminacyjne. Stopniowanie też nie jest jednolite i kolory pasów mogą być różne przy posiadaniu tego samego stopnia w zależności od organizacji. Niektóre szkoły nauczają również posługiwania się różnymi typami broni tradycyjnej lub wymyślonej współcześnie.
Najbardziej popularna broń to: bo, jo, tonfa, yawara, nawa, tambo.

materiał pochodzi z serwisu : www.budokan.pl